התועלת מהמאגד וההזדמנות העסקית

תעשיית המזון, בארץ ובעולם, היא תעשייה הטרוגנית, מקוטעת ומידת השפעתה על הסביבה ועל הצרכן גדולות מאוד. על מנת לבצע שינויים בתעשייה זו על העוסקים במלאכה להציג גישה מערכתית ומולטידיסיפלינרית. גישה שאותרת אחר מכנה משותף שיאפשר את החיבוריות הנדרשת. אנו מאמינים כי חיבוריות זו יכולה להתממש בצורה מיטבית דרך דיגיטציה מלאה ומערכתית של שרשרת הערך בעולם המזון. אי לכך ההשפעה של תפישה זו תתבטא בבניית מערך משולב של אקדמיה ותעשיה, של תעשיה מסורתית ותעשיה עתירת ידע, של שחקנים מעולמות תוכן מגוונים החל באנשי דאטה ובינה מלאכותית, ביולוגים גנטיקאים ומיקרוביולוגים, וכלה באנשי שרשראות אספקה.
התועלת לישראל
פעילות המאגד ותוצריו ישנו את פני תעשיית המזון בישראל ויביאו לשינויים מהותיים דוגמת: מתן אפשרות לצרכנים לקחת אחריות על בריאותם, צמצום משמעותי של פסולת ובזבוז מזון, הגדלת פריון העבודה בתעשייה, התייעלות תעשייתית עקב הטמעת דיגיטציה בכל חוליות השרשרת בתעשייה אשר תהפוך את ישראל למובילה עולמית בניהול שרשרת ערך דיגיטלית ויצירת אקוסיסטם טכנולוגי חדש (כמו בתעשיית הרכב למשל) אשר יביא להזדמנויות עסקיות חדשות בארץ ובחו"ל. בניית אקוסיסטם של מאפיינים חדשניים בענף המזון תופס תאוצה ברחבי העולם, מגמה זו תשמש כעוגן לייצוא ושיפור כושר התחרות בשווקים בינלאומיים ויצירת שת"פ עם חברות המזון הגדולות. אופי התעשייה הוא של שותפות עם יצרניות מזון בינלאומיות, היכולות שיפותחו יאפשרו שת"פים חדשים תוך ניצול הקשר ושרשרת ההפצה של החברות הגדולות.
נקודה נוספת הינה ההשתתפות של EIT Food כמשקיף במאגד. EIT Food הינו קונסורציום אירופאי שמאוגד כמלכ"ר בינלאומי ומטרתו להגדיר את אסטרטגיית המזון של אירופה ולייצר אקוסיסטם אירופאי תומך יזמות וחדשנות בתחום המזון. ב 7 שנים הבאות יקדם הארגון פעילויות של חדשנות, הוראה ויזמות בסדר גודל תקציבי של 1.6 מיליארד אירו, מתוכם 400 מיליון אירו בתמיכה ישירה של האיחוד האירופי. שיתוף פעולה זה חשוב, לא רק בהיבט של העברת ידע, אלא בסנכרון האסטרטגיה של מדינת ישראל עם איחוד האירופי דרך המחקר.
התועלת לתעשיות המקומיות בתחומי המזון והטכנולוגיה
שחקני המזון שלוקחים חלק במיזם זה כמו שטראוס, אסם נסטלה, תנובה, מעדני יחיעם, שני דייגים ובית – אל מזון הם אלו שיפיקו את התועלת המידית. המשמעות המרכזית היא פיתוח המתודולוגיות והגישות לניצול הכלים הטכנולוגיים בתעשיית המזון – כלים שאינם בנמצא כיום. חברות אלו, שפעילות בארץ ובחו"ל, יתייעלו, ישפרו את מידת הפריון ויוכלו להתמודד עם מתחרים מחו"ל בשוק המקומי ובשווקים מעבר לים. תוצרי המאגד יאפשרו את שיפור היעילות התפעולית, שיפור בבטיחות ובפונקציונליות של המוצרים ועקב כל לעלייה באמון הציבור בחברות. דבר זה יביא לשיפור כושר התחרות אל מול מוצרים וחברות גלובליים ועמידה ברגולציה. יחד עם זאת, הצגת הבעיות הקריטיות לשחקנים טכנולוגיים מעולמות של נתוני עתק, מחשוב ענן ובינה מלאכותית, יאפשרו עבור אלו האחרונים לייצר פתרונות טכנולוגיים מתקדמים אשר יאפשרו להם כניסה לשווקים מקומיים ובינלאומיים שעד כה היו מוגבלים ובחינת הטכנולוגיות שפיתחו בעולם "האמיתי".
התועלת לאקדמיה
שיתוף הפעולה ההדוק עם חברות המזון והטכנולוגיה המרכיבות את המאגד יביא למספר יתרונות בולטים עבור קבוצות האקדמיה השונות: גישה למאגרי מידע גדולים וייחודיים, יצירת שפה משותפת עם התעשייה לטובת שתפ"ים עתידיים, המרה של ידע וכלים אקדמיים לכלים ישימים והתפתחות מחקרית מואצת עקב התנסות מעשית עם נתונים מהשטח.