הנדסת מערכות מבוססת מודלים בתעשיית המזון בישראל: יצירת בסיס לשיתוף מידע וידע באמצעות מודלים של OPM ISO 19450

הנדסת מערכות מבוססת מודלים ומידול מערכות כחלק מגישה מסודרת לפיתוח מערכות קיימות וחדשות מקובל מאוד בתחום התעשיות עתירות הידע כמו תעשיית החלל, התעופה, הרכב והצבא. […]