חבילת החיבוריות

a. מטרות החבילה:

 • יצירת תשתית מבוססת ענן שתתממשק לכלל הגורמים בשרשרת הערך תוך כדי יצירת מנגנוני אבטחת מידע ושמירת על פרטיות הגורמים השונים
 • פיתוח צמתי מידע מאובטחים (דוגמתblock-chain או IDS connectors) המאפשרים חיבוריות לאורך שרשרת הערך ללא צורך במאגר מידע מרכזי
 • מתודולוגיות וכלים המאפשרים איגום ועיבוד נתונים המתקבלים מנתונים מקבילים (מיקרוביום, תיקים רפואיים, מאפיינים גנטיים ועוד) וממגוון גורמים בשרשרת הערך באמצעות אלגוריתמיקה מתקדמת לצורך יצירת מערכת נתוני עתק בעלת סטנדרטיזציה אחידה – מנורמלים, נקיים וללא חסרים.
 • יצירת תשתית שתתממשק לכלל הגורמים בשרשרת הערך תוך כדי יצירת מנגנוני אבטחת מידע ושמירת על פרטיות הגורמים השונים
 • יכולת עיבוד נתונים בענן בזמן אמת שתאפשר למקבלי ההחלטות לקבל החלטות בזמן אמת, אשר ישקפו באופן נאות את המצב כמות שהוא
 • אונטולוגיות – יצירת שפה משותפת למושגים מעולמות הבריאות והמזון
 • עקיבות וניטור של חומר הגלם לאורך כל שרשרת ייצור המזון, כולל למשל יכולת התרעות בזמן אמת על תקלות והונאות, או העברת מידע על צרכי הצרכן לספקי חומרי הגלם
 • פיתוח מתודולוגיות לשיתוף מידע על ידי תמרוץ השחקנים השונים

  b. מנהלת החבילה: קונטל (בשיתוף הקבוצות האקדמיות)

  c. תפוקה צפויה:

 • בסיום תקופה א':
  • מידול ואפיון צרכים לטובת יצירת תשתית מבוססת ענן
    a. שתתממשק לכלל הגורמים בשרשרת הערך ותאפשר עקיבות ושקיפות של שרשרת אספקת המזון
    b. שתאפשר קליטת נתוני עתק של אחזקה ואירועים בקווי ייצור מכלל החברות היצרניות המחוברות לתשתית
  • אונטולוגיה
 • בסיום התכנית:
  • תשתית פעילה שתאפשר עקיבות ושקיפות נתוני איכות לאורך שרשרת המזון
  • תשתית המאפשרת איגום נתוני ענק ממערכות האחזקה וקווי הייצור , עיבוד הנתונים תוך הרצת אלגוריתמים לומדים והחזרת היזון חוזר לקווים כ Bench Mark ביחס לשאר התעשייה ותחזית האירועים.