חבילת הייצור

a. מטרות החבילה:

 • מטרתה הכללית של חבילת הייצור היא מעבר מיצור מסורתי ליצור מתקדם.
 • אפיון האקוסיסטם הטיפוסי במערכות יצור מזון ופיתוח מתודולוגיות לאיגום מידע מרצפת היצור- אקוסיסטם הכולל תנאים סביבתיים, מיקרוביאליים, איכותיים ובטיחותיים
 • פיתוח אלגוריתמים לניתוח ה Big Data שייאסף תוך הצגת המסקנות הרלוונטיות למפעל הספציפי- אלגוריתמים אלה יאפשרו בשלבים מאוחרים יותר לחזות אירועי איכות/ בטיחות בקווי הייצור
 • פיתוח מרקרים וקביעת סטנדרטים לבטיחות, איכות וזיהומים בקווי ייצור
 • גישור על פערים נקודתיים ביכולת איסוף נתוני איכות ובטיחות בזמן אמיתי וברציפות
 • הגדרת סטנדרטים להעברת מידע לצורך פיתוח מערכות תומכות החלטה

  b. מנהלת החבילה- שטראוס (חברת יחיעם מובילה את פרויקט 1 ותנובה את פרויקט 3)

  c. תפוקה צפויה:

 • בסיום תקופה א':
  • יכולת לאיסוף נתונים לפחות ממערכי ייצור ומסגמנטים של ייצור שיש להם ערך בבחינת פוטנציאל תחזוקה מונעת.
  • הטמעת חיישנים בקווי ייצור
  • תשתיות מחשוב נדרשות לטובת איסוף ואיגום הנתונים
  • נתוני עתק משתי מתודולוגיות איסוף ואיגום נתונים שונות יהיו בסיס לתהליכי אינטגרציה והכנת נתונים לתהליך האנליטי.
  • השלמת השיטות לצילום ספקטראלי בתנאי מעבדה של המיקרוביום במוצרים ובסביבת העבודה, כולל פיתוח שיטת הצילום וקביעת נקודות הדגימה הטובות ביותר בנקודות השונות בסביבת הייצור.
  • שיטות לצילום האמולסיות וכן פיתוח הטכנולוגיה של הצילום הספקטראלי הרלוונטי.
  • תחילת פיתוח טכנולוגית ניתוח הנתונים באמצעות טכנולוגיות ה deep learning תוך לימוד מגמות, לצורך פיתוחם בהמשך של האלגוריתמים המאפשרים טיפול בזמן אמת.
 • בסיום התכנית:
  • פיתוח אלגוריתמיקה לניתוח נתוני עתק לניבוי אירועים חריגים ואיתור סיבות שורש לתקלות בקווי יצור רציפים
  • טכנולוגיה גנרית המאפשרת איסוף ואיגום נתונים – big data – בענן, תוך בניית האונטולוגיה הנדרשת לכך.
  • טכנולוגיה ואלגוריתמים לניתוחם של הנתונים המאפשרים זיהוי של היבטי בטיחות מזון (אירועים מיקרוביאליים) והיבטי תהליך ייצור שונים (שבירת אמולסיה ואריזות), באופן רציף (On-Line) בזמן אמיתי.
  • לבסוף, יהיו בידינו הטכנולוגיות הגנריות המאפשרות קישוריות של נתונים ממערכות דומות במפעלים שונים וניתוחם, תוך התפתחותן של טכנולוגיות Predictive Maintanance המבוססות על הניתוח ה big-data הנ"ל.