חבילת חומרי הגלם

a. מטרות החבילה:

 • לספק את הכלים שיאפשרו ייצור של חומר גלם לתעשיית המזון בהתאם למאפייני מוצר נדרשים, תוך עמידה בדרישות בטיחות ואיכות.
 • פיתוח יכולות תגובה בזמן אמת במקרי אירועי בטיחות או איכות
 • פיתוח תשתיות נתוני עתק של חומרי גלם מסוגים שונים בתעשיית המזון
 • חיבור יכולות שיפותחו לתהליכי הייצור
 • יכולות עקיבות של חומר הגלם לכל אורך שרשרת הייצור
 • אופטימיזציה של חומר הגלם

  b. מנהלת החבילה- חברת אפימילק

  c. תפוקה צפויה:

 • בסיום תקופה א':
  • בניית תשתית לפיתוח שיטת למידה המאפיינת תכונות חומרי גלם ביולוגי משתנה בזמן למוצרי המשך. התשתית תהיה מבוססת על נתונים הנאספים מהשטח.
  • איגום המידע הרלוונטי (היסטורי, גנרי, אונליין) של תפוקת החלב ברמת המשק בפילוח של סוגי החלב לפי התכונות שיוגדרו תוך הכוונה ליכולות של הפרדת חלב ב real time ויכולת חיזוי (מפורט בהמשך).
 • בסיום התכנית:
  • בעקבות איסוף ואיגום הנתונים בתקופה הראשונה תפותח הדגמת יכולת הפרדת חלב במהלך החליבה לשני חומרי גלם בעלי תכונות שהוגדרו מראש, לפי מספר פרמטרים (שומן רווי, אחוז חלבון וכדומה)
  • יכולת חיזוי של תכונות וכמויות חלב צפויות על סמך ביצועי כל הפרטים בעדר
  • מערכת לתחזית נתוני חלב גולמי ברמת הרפת שתאפשר תכנון מערכת להובלה חכמה של חלב