שיטות עבודה/ מתודולוגיות

המאגד יפעל בחבילות עבודה הכוללות את חומר הגלם (חבילת עבודה 1) , הייצור (חבילת עבודה 3) והצרכן (חבילת עבודה 4) שמהווים את הצמתים המרכזיים בשרשרת ייצור המזון. הגישה בה נוקט המאגד הינה להביא כל צומת ל'רמת' דיגיטציה מסוימת ויצירת בסיס נתוני עתק המאפשרים את אותה חיבוריות בתוכה ולאורך כל הצמתים, תוך הוספת שכבה שמהווה את 'עמוד השדרה' התשתיתי והטכנולוגי המקשר ביניהן – החיבוריות (חבילת עבודה 2). אותה 'רמת' הדיגיטציה שהוגדרה כמטרה עבור כל צומת, היא היכולות לספק מידע ותובנות מתאימות בתדירות הנדרשת על מנת שיתמכו בתהליך הכולל שיאפשר ייצור מוצרים המותאם למאפייני הצרכן, תוך שמירה על יעילות תפעולית ועל איכות ובטיחות המוצרים, באופן כלכלי ומותאם לכל השחקנים בשרשרת.

בהתאם לכך נגזרת תפיסה טכנולוגית אשר מנחה את פעילות ומשימות המאגד, ותתבסס על : (1) איגום מידע מכל שרשרת הערך החל מחומרי הגלם, המשך בייצור וכלה בצרכן; (2) חיבוריות מרכיבי שרשרת הערך בעולם המזון דרך נתוני העתק (3) יצירת יכולות חדשות שיתבססו על נתוני העתק והחיבוריות בתוך כל אחד מהעולמות- חומרי גלם, ייצור וצרכן- וביחסים ביניהם.

בשנתיים הראשונות יפתחו חברי המאגד את תשתית נתוני העתק ויכולות אנליטיות בשלושת הצמתים המרכזיים בשרשרת ייצור המזון. תשתיות אלו יפותחו בצורה גנרית ברמת הארכיטקטורה של בסיסי נתוני העתק, כך שיהיה ניתן לנצלם למגוון פעילויות. פונקציית המטרה תכלול ארבעה מדגימים עליהם יעבדו חברי המאגד החל מהשנה השלישית:

מדגים מטרה היכולות שיפותחו על ידי השותפים
ייצור מזון מותאם אישית רה-פורמולציה של מוצר באופן מותאם לצרכים תזונתיים של קבוצות ו/או פרטים
 • אפיון, זיהוי וחלוקה של קבוצות צרכנים בהתאם לצרכים התזונתיים שלהם, על בסיס מידע רפואי, ושיקוף צרכים אלה לתעשיית ליצרני המזון.
 • איגום וניתוח נתונים משולב מעולמות המזון והבריאות. לשם כך תפותח אונטולוגיה שתאפשר קישור בין נתונים ומושגים בעולמות המזון ובריאות.
 • ייצור חומ"ג מותאם דרישות – פיתוח יכולות לאפיון חומרי גלם בזמן אמת, בין השאר באמצעות נגישות ומערכות למידת מכונה ו-AI שיודעות לחזות את מאפייני חומר הגלם.
 • ייצור מוצר – תפותח מערכת מומחה לסיוע בפיתוח של פורמולציות של מזון
 • אופטימיזציה של מערך ייצור המזון אופטימיזציה של כל מערך הייצור
 • יצירת תאום דיגיטלי של פרמטרים לאורך כל תהליך הייצור ואופטימיזציה של הייצור, באמצעות פיתוח שיטות לאיגום נתונים מרצפת הייצור, אלגוריתמים לניתוח נתוני עתק מרצפת הייצור ומערכת AI לאופטימיזציה של תכנית הייצור.
 • אופטימיזציה של תחזוקה חזויה – פיתוח יכולת ניתוח תובנות מתקלות ואופטימיזציה של תהליכי היצור והבדיקה. וכן בדרך שבה מפעלים בישראל יוכלו לשתף ביניהם את המידע ולאפשר למערכת ללמוד ולשתף את התובנות בין כל השחקנים.
 • תרגום תכנית ייצור למפרט רכש חומר גלם, שישמש להדגמת החיבוריות "אחורה", במעלה שרשרת הייצור.
 • שיפור בטיחות שיפור היכולת לאתר אירועי בטיחות תוך התחקות אחר מקורם בזמן אמת ומניעת פגיעה במזון
 • ניטור אירועי איכות ובטיחות שונים במוצר, ובכלל זה גם זיהומים מיקרוביולוגים ברצפת הייצור
 • תגובה בזמן אמת, באמצעות יכולות 'סימון' חומרי גלם, עקיבות וניתוח נתוני חומרי גלם וייצור בזמן אמת כך שיתאפשר להגיב ולאתר את מקור הכשל בעת אירועי בטיחות
 • שרשור מידע לאורך השרשרת (מחומר גלם לספק)
 • עקיבות לאורך שרשרת ייצור המזון לאפשר את יכולות העקיבות בשרשרת הערך ושיקוף נתוני המוצר לצרכן, תוך הגברת אמון הצרכן
 • פלטפורמה לחיבוריות בין השחקנים, אשר תאפשר חיבוריות לאורך כל שרשת המזון על גבי תשתית ענן, בה ייושמו כל הכלים שיפותחו במאגד זה כמו ניתוח הנתונים, למידת מכונה ו-AI. כל זאת תוך שמירה על אילוצי אבטחת מידע, אילוצים עסקיים ופעילות באופן מבוזר ללא צורך במאגר מידע מרכזי.
 • עקיבות מחומר גלם למוצר, בין השאר יפותחו יכולות ל'סימון' חומר הגלם באמצעים לא פולשניים המתאימים לתעשיית המזון