תקציב

בהתאם למטרות שהציב לעצמו המאגד ועל פי משימות העל שהוגדרו ומופיעים במסמך זה, אנו צופים כי בתקופת המחקר הראשונה (18 חודשים) יבוצעו סה"כ 15 פרויקטים שעבור כל פרויקט יידרש בין 1-4 מיליון ₪, כך שאנו צופים שתקציב המאגד השנתי למימון הפרויקטים יעמוד על כ- 34 מיליון ₪. עלויות כוח האדם יהוו כ- 78% והשאר הוצאות ישירות. לכך יתווספו תקורות

שם החברה/מוסד בקשות תקציביות לתקופה א' אחוז מהסה"כ תקופה א'
שטראוס 2,955,893 9.1%
תנובה 3,094,523 9.6%
נסטלה אסם 1,677,467 5.2%
אפימילק 3,306,803 10.2%
Gstat 2,953,260 9.1%
מעדני יחיעם 3,461,964 10.7%
מעבדות חי 2,516,004 7.8%
קרתאסנס 2,000,780 6.2%
קונטל 1,716,326 5.3%
שני דייגים 273,078 0.8%
בית אל מזון 745,966 2.3%
הקמה והתארגנות 105,000 0.3%
ניהול טכנולוגי 324,000 1%
סה"כ תעשיה 25,131,064 77.7%
טכניון 4,673,371 14.4%
ביראד 1,336,200 4.1%
כללית 1,211,399 3.7%
סה"כ אקדמיה 7,220,970 22.3%
סה"כ כללי 32,352,034 100.00%